Nabídka volných pokojů a cen Proč rezervovat přímo

Maximální pracovní nasazení...


... i když nás zrovna nevidíte! Dobrá práce se totiž musí dělat od srdce. Motivací nás, zaměstnanců PARKHOTELU Praha, je přitom vnitřní étos tvořený čtyřmi elementy.

1. JSME opravdoví

Jsme sami sebou.

2. JSME empatičtí

Nasloucháme vám, máme porozumění, jednáme.

3. NEJSME neteční

Řešíme i problémy, které se nás přímo netýkají.

4. VOLÍME osobní přístup

K hostům se chováme laskavě, pečujeme o ně a máme dobrou náladu.

Staňte se členem našeho týmu!

Kuchař

Rádi bychom o vás věděli!

Odeslat žádost o zaměstnání

Socialismus s lidskou tváří

Od roku 1967, kdy byl postaven, je PARKHOTEL Praha svědkem všech dramatických událostí, které měnily Prahu a Československo. Seznamte se s několika zásadními milníky, jak je vybrali naši kolegové z Local Lingo.

  • 60. léta
    Období 60. let 20. století bylo ve znamení nárůstu politických a kulturních svobod. Změny probíhaly dokonce na úrovni samotné komunistické strany. Alexander Dubček, tajemník komunistické strany, usiloval o vytvoření lidštější verze socialismu, tzv. „socialismu s lidskou tváří“, která by zaručila základní práva občanů a snížila úroveň politického pronásledování v zemi. Snaha o dosažení změn v období jara 1968, jež bylo také nazýváno jako „Pražské jaro“, však narazila u vládních špiček. Rostoucí politická svoboda v ČSR byla ze strany Sovětského svazu vnímána jako hrozba. 21. srpna 1968 proto 5 členských zemí Varšavské smlouvy napadlo Československo; sovětští vojáci pokračovali v okupaci až do roku 1989.

  • 1968 – polovina 80. let
    Období od roku 1968 do poloviny 80. let se neslo v duchu „normalizace“, jejímž cílem bylo vrátit společenský řád zpět do zaběhnutých kolejí z doby před Pražským jarem. Veškeré náznaky nesouhlasu vůči režimu byly pronásledovány, opozice přešla do ilegality a odpor se omezil na izolované činy, jakým byla kupříkladu sebevražda Jana Palacha, studenta Univerzity Karlovy, který se upálil na Václavském náměstí v lednu 1969.

  • 1989 – současnost
    Systém reforem, takzvaná perestrojka, který byl v Rusku zaveden prezidentem Michailem Gorbačovem v polovině 80. let, doprovodil poslední léta komunismu v Československu. V něm se druhá půle 80. let nesla v duchu veřejných demonstrací. Týden po pádu berlínské zdi v listopadu 1989 pak Sametová revoluce udělala za komunismem definitivní tečku. Václav Havel, bývalý disident, byl v prvních demokratických volbách v lednu 1990 zvolen prezidentem země. 1. ledna 1993 se Československo mírumilovně rozdělilo na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovensko. Václav Havel byl poté zvolen prvním prezidentem České republiky.